QA - QC Lead

QA - QC Lead

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá đầu vào, quy trình đảm bảo hàng hóa đạt chất lượng trưng bày và đồng bộ trong hệ thống cửa hàng.
 • Thực hiện các thủ tục hành chính cho địa điểm kinh doanh về ATTP, sơ chế, Giấy phép bán lẻ rượu
 • Quản lý, cập nhật hồ sơ chất lượng hàng hóa đang trưng bày tại cửa hàng.
 • Xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ của NCC, hàng hóa trước khi mở mã hàng mới tại cửa hàng.
 • Audit nhà cung cấp thông qua khảo sát thực tế tại cơ sở sản xuất
 • Tổ chức đào tạo và cấp giấy xác nhận kiến thức về VSATTP và kiến thức về 5S cho nhân viên cửa hàng
 • Tổ chức đào tạo nội bộ về các kiến thức ATTP, các quy định về ATTP, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đối với từng nhóm ngành hàng.
 • Phối hợp cung cấp thông tin về chất lượng hàng hóa để giải quyết khiếu nại của khách hàng về vấn đề chất lượng hàng hóa.
 • Quản lý và lập kế hoạch làm việc cho nhân viên QA-QC audit các cửa hàng định kỳ
 • Tham gia xây dựng các quy trình vận hành của bộ phận
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương
 • Có khả năng thiết lập các quy trình kiểm soát hệ thống, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
 • Có kiến thức về mảng FMCG/ CVS/ F&B
 • Có kiến thức về chuỗi bán lẻ
 • Có hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP/ ISO 22000
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc nhóm và khả năng thuyết phục.

  Core value (Các giá trị cốt lõi cần có)
 • Integrity
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết.
 • Có năng lực thực thi tốt.
 • Khả năng xử lý & tổng hợp dữ liệu.

  *** Có laptop cá nhân *** 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển