Employee Relations Team Leader (Hệ Thống Siêu Thị)

Employee Relations Team Leader (Hệ Thống Siêu Thị)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quan hệ lao động (50%):

 • Chịu trách nhiệm về quan hệ lao đội của Khối Sales & Operations - Vận Hành (Chuỗi siêu thị bán lẻ)
 • Thực thi/ tham gia xây dựng chính sách, quy trình và các văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động về quan hệ lao động: nội quy lao động, thỏa ước lao động, xử lý kỉ luật, an toàn vệ sinh lao động,...
 • Tổ chức họp xử lý các vấn đề liên quan đến Quan hệ lao động & xử lý kỷ luật
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề vi phạm lao động, kỷ luật lao động
 • Tư vấn liên quan đến các hoạt động của Bộ phận Nhân sự tuân thủ đúng quy định pháp luật; Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật để Bộ phận Nhân sự thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước ban hành
 • Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc về toàn bộ các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định pháp luật về công tác nhân sự,...

2. Thu hút & Tuyển dụng (30%):

 • Chịu trách nhiệm chung về thu hút & tuyển dụng chính cho Khối Sales & Operations - Vận Hành (Chuỗi siêu thị bán lẻ)
 • Quản lý Kế hoạch tuyển dụng đã được duyệt để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Công ty
 • Triển khai Quy trình tuyển dụng cho Khối/ Phòng ban phụ trách
 • Xây dựng Mối quan hệ với các đối tác headhunter, agency, .... để tạo talent pool
 • Thực hiện các báo cáo tuyển dụng được yêu cầu.

3. Đối tác Nhân sự - HRBP và các công việc khác (20%):

 • Hỗ trợ tổng hợp sơ đồ tổ chức, chức năng/nhiệm vụ từng vị trí, mô tả công việc, KPIs
 • Hỗ trợ triển khai thuyên chuyển & thăng chức cho Khối/ Phòng ban phụ trách
 • Hỗ trợ khảo sát mức độ hài lòng của Khối/ Phòng ban phụ trách
 • Hỗ trợ quản lý đội ngũ cùng với Trưởng Bộ phận
 • Các công việc khác do Trưởng Bộ phận yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế (Luật lao động)
 • Có kinh nghiệm từ 3 năm ở các vị trí liên quan đến Quan hệ lao động, Nhân sự tổng hợp hoặc C&B
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong các mảng: quan hệ lao động, xử lý kỉ luật, điều tra gian lận, an ninh nội bộ, kiểm soát tuân thủ, hoặc Ứng viên có kinh nghiệm tương đương là lợi thế lớn
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm ở các hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng,...
 • Định hướng phát triển HRBP, không ngại thử thách để hoàn thành mục tiêu và KPIs
 • Năng lực thực thi và chủ động quản lý tất cả công việc mà mình phụ trách
 • Sử dụng tốt các phần mềm quản lý ứng viên và dữ liệu nhân sự
 • Có tính chi tiết trong công việc

** Sử dụng laptop cá nhân để làm việc và chấp nhận di chuyển để làm việc thực địa các chi nhánh trong TPHCM.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển