Operations Training Manager (Hệ Thống Siêu Thị)

Operations Training Manager (Hệ Thống Siêu Thị)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng chương trình đào tạo (nội dung; cách thức tổ chức đào tạo; kế hoạch lịch trình đào tạo) cho từng vị trí của khối siêu thị.
 • Tổ chức và vận hành chương trình đào tạo cho vị trí của khối siêu thị.
 • Tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, thăng tiến nội bộ cho các vị trí của khối siêu thị.
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu.
 • Cải tiến liên tục chương trình đào tạo đảm bảo hiệu quả nhất.
 • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ đào tạo.
 • Xây dựng và quản lý ngân sách đào tạo hiệu quả.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bắt buộc có kinh nghiệm trong Ngành Siệu Thị, Chuỗi bán lẻ hoặc các Ngành khác dạng chuỗi.

 • Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác đào tạo.

 • Kỹ năng giao tiếp tốt (truyền đạt bằng lời, chữ viết tốt; lắng nghe tốt).
 • Kỹ năng đào tạo huấn luyện.
 • Kỹ năng phân tích.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức, phối hợp tốt.
 • Năng lực tìm tòi, nghiên cứu những xu hướng học tập, công nghệ, ứng dụng trong công tác quản lý đào tạo phát triển con người.

*** Sử dụng laptop cá nhân để làm việc.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển