Inventory Accountant | Kế Toán Hàng Hóa (Kho)

Inventory Accountant | Kế Toán Hàng Hóa (Kho)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ nhập hàng và kiểm tra số liệu nhập hàng và nhập liệu (tạo Bill) trên hệ thống.
 • Đối chiếu công nợ trong kỳ, yêu cầu và theo dõi Nhà cung cấp xuất hóa đơn.
 • Luân chuyển chứng từ, phối hợp với bộ phận Kế toán công nợ phải trả thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp.
 • Đối soát các nghiệp vụ: Chuyển, Huỷ, Trả hàng NCC, Tạo KIT giữa các hệ thống
 • Đối chiếu số liệu giữa phân hệ Hàng tồn kho và sổ kế toán + hàng tồn kho giữa các hệ thống trước thời gian đóng kỳ hàng tháng
 • Theo dõi, kiểm tra chi tiết, báo cáo tình hình nhập, xuất – tồn hàng hóa của kho - cửa hàng định kỳ (tháng, quý, năm).
 • Lập báo cáo hàng tồn kho, giá vốn theo cửa hàng, ngành hàng theo quy định và đúng kỳ
 • Tham gia kiểm kê hàng tồn kho định kỳ và khi có yêu cầu, đối chiếu kết quả kiểm kê thực tế và số liệu trên hệ thống, giải trình chênh lệch nếu có phát sinh và ghi nhận lên hệ thống.
 • Lưu giữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, đúng quy định của hệ thống kho - cửa hàng (phiếu chuyển, hồ sơ phiếu huỷ,...).
 • Xây dựng quy trình , hệ thống ghi nhận, đối soát hàng tồn kho
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về hàng tồn kho khi có yêu cầu.
 • Quản lý và cập nhật danh mục hàng hoá đang active trên hệ thống
 • Review danh mục hàng chờ xử lý đổi trả, hàng cận date, hàng giảm giá, hàng bán chậm..., đánh giá chênh lệch giá có thể bán và giá vốn và lập dự phòng hàng tồn kho tương ứng theo quy định.
 • Đánh giá tính tuân thủ thuế GTGT đầu vào và yêu cầu NCC cung cấp hồ sơ liên quan đến thuế suất thuế GTGT áp dụng
 • Lập báo cáo theo quy định đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lưu trữ đầy đủ dữ liệu file mềm trên hệ thống của công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Am hiểu quy định về kế toán - thuế
 • Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh bán lẻ
 • Kỹ năng đối chiếu, tổng hợp số liệu
 • Kỹ năng làm việc trên hệ thống ERP
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

*** Có laptop cá nhân ***

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển