Fix Asset Accountant | Kế Toán Tài Sản Cố Định

Fix Asset Accountant | Kế Toán Tài Sản Cố Định

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Nhận, kiểm tra, ghi nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ,CCDC, chi phí trả trước lên hệ thống.
 • Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa chữa TSCĐ, kết chuyển giá trị công trình sang TSCĐ, CCDC.
 • Theo dõi và kiểm tra tình trạng sử dụng TSCĐ, CCDC để kịp thời ghi nhận thanh lý, xoá sổ tài sản theo quy định.
 • Phối hợp với bộ phận KT tổng hợp và bộ phận sử dụng chi phí trả trước để kịp thời ghi nhận các chi phí trả trước vẫn tiếp tục sử dụng nhưng chưa gia hạn đúng thời hạn.
 • Theo dõi và ghi nhận trên hệ thống TSCĐ, CCDC, Chi phí trả trước theo đúng chi nhánh, phòng ban, hạn mục công trình
 • Theo dõi, cập nhật tình hình tăng giảm TSCĐ, CCDC và chi phí trả trước trong kỳ.
 • Xác định thời gian khấu hao TSCĐ, thời gian phân bổ CCDC theo khung quy định của nhà nước, thời gian phân bổ chi phí trả trước đúng theo thời gian sử dụng, và tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước trong kỳ.
 • Đối chiếu số liệu giữa phân hệ TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước và sổ kế toán trước thời gian đóng kỳ hàng tháng.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu về tài sản, CCDC, chi phí trả trước, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.
 • Xây dựng quy trình quản lý TSCĐ, CCDC
 • Tổ chức và tham gia kiểm kê TSCĐ, CCDC định kỳ.
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ, CCDC khi có yêu cầu.
 • Lập báo cáo theo quy định đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lưu trữ đầy đủ dữ liệu file mềm trên hệ thống của công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Am hiểu quy định về kế toán - thuế
 • Kỹ năng đối chiếu, tổng hợp số liệu
 • Kỹ năng làm việc trên hệ thống ERP
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban
  *** Có laptop cá nhân ***

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển