Receivable Accountant Teamleader | Trưởng Nhóm Kế Toán Công Nợ Phải Thu

Receivable Accountant Teamleader | Trưởng Nhóm Kế Toán Công Nợ Phải Thu

Kingfoodmart đón chào các ứng viên gia nhập vào đội ngũ, với vai trò TRƯỞNG NHÓM KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Đảm bảo ghi nhận doanh thu và các khoản liên quan đến doanh thu đúng - đủ - kịp thời theo quy định, thu hồi công nợ đúng hạn và giảm thiểu rủi ro không thu hồi được công nợ
 • Đối soát doanh thu, thu tiền hàng ngày theo từng cửa hàng, ghi nhận số liệu trên hệ thống
 • Theo dõi công nợ phải thu, đối soát số liệu với các bên liên quan: ngân hàng, ví điện tử,… và thu hồi công nợ phải thu đúng hạn
 • Theo dõi, ghi nhận các khoản giảm trừ công nợ: voucher, tích điểm, chiết khấu, khuyến mãi,…; và các chi phí liên quan trực tiếp đến bán hàng (phí ship, phí cà thẻ POS,...)
 • Đối chiếu số liệu giữa phân hệ AR (doanh thu, giảm trừ doanh thu, điểm, ...) và sổ kế toán + doanh thu giữa các hệ thống trước thời gian đóng kỳ hàng tháng
 • Kiểm tra, xuất hóa đơn cho khách hàng theo quy định
 • Phối hợp với kế toán thuế: tổng hợp thuế GTGT đầu ra, báo cáo THSDHĐ hoàn thành báo cáo thuế đúng hạn
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, báo cáo tuổi nợ theo quy định và đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lập báo cáo doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu theo cửa hàng, ngành hàng, kênh bán theo quy định và đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lập danh mục và lưu giữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, đúng quy định
 • Xây dựng quy trình/hệ thống  ghi nhận, đối soát doanh thu và quản lý công nợ phải thu
 • Gửi thư xác nhận công nợ các khoản phải thu định kỳ
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về doanh thu, giảm trừ doanh thu, công nợ phải thu, ... khi có yêu cầu
 • Cập nhật và có file theo dõi các thay đổi liên quan đến thuế GTGT đầu ra, thông tin khách hàng
 • Lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định hàng tháng
 • Lập báo cáo theo quy định đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lưu trữ đầy đủ dữ liệu file mềm trên hệ thống của công ty
 • Phối hợp với các phòng ban đảm bảo việc vận hành hiệu quả
 • Yêu cầu và có biện pháp đảm bảo các phòng ban nội bộ tuân thủ các quy định về kế toán
 • Cập nhật những thay đổi về cách ghi nhận, chuẩn mực, quy định
 • Đào tạo nhân viên kịp thời về những thay đổi trong ghi nhận kế toán theo pháp luật và quy định của công ty
 • Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán và phần mềm kế toán cho các nhóm trong bộ phận kế toán.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • 3-5 năm kinh nghiệm ở công việc tương đương, ưu tiên ứng viên làm trong ngành bán lẻ
 • Am hiểu quy định về kế toán - thuế
 • Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh bán lẻ
 • Kỹ năng đối chiếu, tổng hợp số liệu
 • Kỹ năng làm việc trên hệ thống ERP
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban
 • Khả năng quản lý, xây dựng đội nhóm

*** Có laptop cá nhân ***

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển