Senior L&D Executive

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng và liên tục tối ưu về chương trình và tài liệu đào tạo cho nhân viên về quy trình quy định
 • Tổ chức các lớp đào tạo về quy trình/quy định, kĩ năng, nghiệp vụ vận hành cho khối cửa hàng
 • Tổ chức thi tuyển và thực hiện các đánh giá định kì nhân viên khối cửa hàng hàng quí, năm
 • Lưu trữ, cập nhật và quản lý dữ liệu về đào tạo
 • Thực hiện các khảo sát, đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo tại cửa hàng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ thực phẩm
 • Kĩ năng xây dựng hệ thống đào tạo
 • Kĩ năng giảng dạy, huấn luyện quy trình quy định
 • Kĩ năng soạn thảo nội dung và tài liệu đào tạo, xây dựng quy trình vận hành siêu thị
 • Kĩ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin
 • Thành thạo vi tính văn phòng

  *** Có laptop cá nhân *** 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển