TOTAL REWARDS MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thiết kế và quản lý các hệ thống lương thưởng, phúc lợi, đãi ngộ để bộ máy nhân sự vận hành tốt
- Đảm bảo mọi vị trí trong công ty đều rõ ràng về Danh mục công việc, Mục tiêu chức năng, Mô tả trách nhiệm công việc, KPI và các năng lực cần có phù hợp với giá trị, văn hoá của tổ chức
- Đánh giá tất cả các vị trí công việc mới và hiện tại và phân công theo cấp bập theo phương pháp Mercer, xây dựng hệ thống phân loại vị trí công việc hiệu quả
- Thu thập và phân tích các dữ liệu liên quan đến việc xác định mức lương để xây dựng cơ cấu tiền lương phù hợp với chế độ đãi ngộ.
- Đảm bảo tuân thủ luật lao động và chính sách tổng thể của công ty
- Xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả cho bộ phận của mình nhằm mục tiêu theo dõi hiệu quả và có các hành động can thiệp, điều chỉnh kịp thời
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ trong bộ phận
- Xây dựng quy trình vận hành của phòng ban và phối hợp với phòng IT để tìm kiếm các ứng dụng giúp quản lý/ tối ưu hiệu quả công việc của phòng ban
- Lập kế hoạch, ngân sách và kiểm soát ngân sách sử dụng hàng năm của bộ phận trong hạn mức đã xác định.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự chuyên về xây dựng Total Rewards, ưu tiên ứng viên có am hiểu về Mercer
- Có kiến​ thức về luật Lao động Việt Nam, các chính sách, quy trình liên quan đến Quản lý Nguồn nhân lực
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và diễn giải dữ liệu tốt, hiểu biết về số hóa
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý và triển khai 
- Năng lực tìm tòi, nghiên cứu những xu hướng học tập, công nghệ, ứng dụng trong công tác tổng đãi ngộ nhân viên
** Ưu tiên sử dụng laptop cá nhân**

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển