Visual Merchandising Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đưa ra được chiến lược trưng bày để tối ưu doanh thu/ diện tích

Tối ưu diện tích trưng bày để tăng doanh thu, lợi nhuận

Lên layout định vị trưng bày hàng hoá cho các cửa hàng

Quản trị hệ thống

- Xây dựng quy trình vận hành của phòng ban và phối hợp với phòng IT để tìm kiếm các ứng dụng giúp quản lý/ tối ưu hiệu quả công việc của phòng ban

Quản trị con người

- Tổ chức cấu trúc nhân sự/ hoạt động của phòng ban, Tuyển dụng, tổ chức, phát triển và đào tạo đội ngũ

- Xác định và xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả cho phòng ban của mình nhằm mục tiêu theo dõi hiệu quả và có các hành động can thiệp/ điều chỉnh kịp thời

- Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách sử dụng hàng năm của bộ phận trong hạn mức đã xác định

KPIs và mục tiêu

- Doanh thu/ m2

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Ít nhất 5-10 năm kinh nghiệm visual merchandise trong ngành bán lẻ/ FMCG và các ngành tương đương

- Am hiểu về quản lý vận hành dịch vụ và các hệ thống công cụ sử dụng cho hoạt động về dịch vụ trong ngành

- Kỹ năng quản lý dự án

- Kỹ năng phân tích số liệu, ra quyết định dựa trên số liệu 

- Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban

- Kỹ năng làm việc với các công cụ hỗ trợ công việc như: Spaceman , CAD

- Có tính thẩm mỹ và logic

** Ưu tiên sử dụng laptop cá nhân **

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển