Marketing Director

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tối đa hoá doanh thu và lợi nhuận bằng việc hiểu được nhu cầu của khách hàng, từ đó có các hành động thu hút và giữ chân khách hàng mục tiêu.

Xây dựng năng lực kéo traffic mới cho cửa hàng offline

Xây dựng năng lực kéo khách cũ quay trở lại cửa hàng

Xác định và xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả (performance measurement) và chỉ số định hướng hành động (operation measurement) cho phòng ban của mình nhằm mục tiêu theo dõi hiệu quả và có các hành động can thiệp/ điều chỉnh kịp thời

Tổ chức cấu trúc nhân sự/ hoạt động của phòng ban (org chart), tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự nhằm đạt mục tiêu hoạt động của bộ phận

Lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách sử dụng hàng năm của bộ phận trong hạn mức đã xác định

Xây dựng quy trình vận hành của phòng ban và phối hợp với phòng IT để tìm kiếm các ứng dụng giúp quản lý/ tối ưu hiệu quả công việc của phòng ban

KPIs và mục tiêu

- Traffic mới

- Tỉ lệ khách hàng cũ quay lại, churn rate

- Doanh thu

- Chi phí MKT/ doanh thu

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Có năng lực trong việc xây dựng chiến lược marketing/truyền thông tại cửa hàng

- Có network với các đơn vị truyền thông/media

- Am hiểu về lĩnh vực marketing, đặc biệt marketing cho bán lẻ

- Có năng lực đọc số liệu, tìm ra được insight của khách hàng dựa trên số liệu & hành vi mua sắm của KH từ đó đưa ra được chiến lược/kế hoạch MKT và khuyến mãi

- Có năng lực giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng và xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng

- Năng lực coach team về mindset và chuyên môn, đưa ra định hướng phát triển của team

- Năng lực tuyển dụng, tổ chức, phát triển và đào tạo đội ngũ

- Có khả năng sáng tạo / thẩm mĩ tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển