Planning & Replenishment Executive

Planning & Replenishment Executive

Mô tả công việc:

 • Làm theo sự chỉ đạo của quản lý, hỗ trợ để giảm thiểu chi phí và kiểm soát thời hạn sử dụng của sản phẩm.
 • Quản lý định mức hàng hóa tối thiểu/ tối đa tại cửa hàng một cách hiệu quả để tránh thiếu hàng và dư hàng
 • Lập Kế hoạch Đặt hàng, tối ưu hóa tồn kho dựa trên Ngày tồn kho.
 • Thực hiện đúng Quy trình Đặt hàng
 • Chuẩn bị tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc đặt hàng hóa và đảm bảo các thủ tục quy định được tuân thủ hợp lệ
 • Theo dõi và đảm bảo tất cả các PO sẽ đến đúng giờ.
 • Hỗ trợ quản lý giải quyết các vấn đề trong quá trình vận chuyển, các vấn đề về chất lượng, giao hàng trễ,
 • Phối hợp/ nhập dữ liệu tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan đến hàng hóa đã đặt mua, theo dõi OTIF & thanh toán của nhà cung cấp,
 • Tuân thủ các quy trình, thủ tục, quy định và tiêu chuẩn của Công ty,
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc:

 • Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
 • Tính toán logic, phân tích số liệu, ra quyết định dựa trên số liệu.
 • Tỉ mỉ, chi tiết, linh hoạt trong xử lý tình huống.
 • Sắp xếp quản lý thời gian tốt.

*** Có laptop cá nhân *** 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển