Category Assistant | Trợ Lý Ngành Hàng

Category Assistant | Trợ Lý Ngành Hàng

Mô tả công việc:

 • Làm việc dưới sự dẫn dắt của Quản lý ngành hàng (Category Manager) để hoàn thành các mục tiêu chung về vận hành của ngành hàng phụ trách
 • Xử lý các công việc hành chính, giấy tờ (quản lý hợp đồng, hồ sơ pháp lý thu mua,…)
 • Cập nhật các CTKM khuyến mãi từ NCC lên phần lưu trữ của team
 • Theo dõi, nhắc nhở cửa hàng về việc on/off chương trình, giúp buyer kiểm tra việc trưng bày tại cửa hàng.
 • Xử lý các vấn đề phát sinh: đổi trả hàng kém chất lượng, tương tác NCC, xử lý hoá đơn,…
 • Tạo mã hàng mới trên hệ thống, Cập nhật hình ảnh sản phẩm lên hệ thống
 • Tổng hợp số liệu bán hàng/tồn kho theo yêu cầu của Buyer, báo cáo đơn giản theo template sẵn hoặc theo hướng dẫn cụ thể.
 • Đi thị trường thu thập thông tin mà CM yêu cầu
 • Triển khai thay đổi giá bán/ thông tin sản phẩm/ triển khai khác cho cửa hàng và theo dõi việc thực hiện
 • Liên hệ NCC mới để tiến hành hợp tác (báo giá, hàng mẫu, hẹn gặp trao đổi điều khoản thương mại)

Yêu cầu công việc:

 • Có khả năng hiểu và làm đúng thiết kế, yêu cầu
 • Cẩn thận, tỉ mĩ
 • Có khả năng làm việc thuần thục với hệ thống IT liên quan tới công việc ngành hàng
 • Có khả năng tìm kiếm sản phẩm, đối tác theo yêu cầu, mô tả cụ thể của CM
 • Có khả năng giao tiếp, tương tác với các bộ phận, NCC theo yêu cầu của CM

*** Có laptop cá nhân *** 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển