Retail Operations Director

Retail Operations Director

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 

Phát triển điểm bán mới:

- Phối hợp cùng Phòng phát triển mặt bằng kinh doanh để tìm kiếm và lập kế hoạch kinh doanh chiến lược để mở điểm bán mới đạt theo chỉ tiêu phát triển của Công ty & Tập đoàn.

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ khối cửa hàng:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân viên kết hợp với nội dung đào tạo bắt buộc.

- Đảm bảo chất lượng đào tạo kiến thức cho đội ngũ vận hành nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ để đảm bảo hiệu suất, tính liên tục và năng lượng tích cực của nhân viên

- Xây dựng cơ cấu lương & thưởng cho nhân viên nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và động lực của nhân viên nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc.

- Phối hợp với Bộ phận Nhân sự xây dựng chiến lược nhân sự nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh và đội ngũ kế thừa

Xây dựng quy trình vận hành và tối ưu chi phí vận hành khối cửa hàng

- Xây dựng hệ thống báo cáo và phân bổ nguồn lực để triển khai các báo cáo liên quan đúng, đủ, kịp thời.

- Xây dựng các quy trình quản lý để đảm bảo tăng năng suất trong nội bộ và giữa các bộ phận khác.

- Phối hợp với Bộ phận Tài chính đưa ra dự báo doanh thu hàng tháng, từ đó đưa ra chỉ tiêu kinh doanh cho bộ phận vận hành.

- Phân tích kết quả kinh doanh của nhân viên để đảm bảo đưa ra các hỗ trợ / giải pháp kịp thời.

KPIs và mục tiêu

- Hiệu quả và mục tiêu mở mới các cửa hàng.

- Doanh thu & Ebitda store level.

- Hiệu suất khối cửa hàng: doanh thu/ giờ công, chi phí/ doanh thu.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 

- Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm quản lý kinh doanh, vận hành cửa hàng bán lẻ.

- Ưu tiên ứng viên làm tại hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm hoặc FMCG.

- Có kinh nghiệm phát triển kinh doanh và mở mới nhiều chi nhánh, cửa hàng.

- Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc lập các báo cáo liên quan.

- Có kỹ năng hoạch định chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

- Có kỹ năng triển khai kế hoạch xuyên suốt và hiệu quả.

- Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện và huấn luyện.

*** Ưu tiên sử dụng laptop cá nhân ***

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển