Ordering Executive | Chuyên viên đặt hàng (Junior)

Ordering Executive | Chuyên viên đặt hàng (Junior)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đặt hàng

 • Thực hiện việc đặt hàng, luân chuyển hàng hóa để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của từng điểm bán, tối ưu chi phí vận hành
 • Làm việc với NCC để đảm bảo hàng hóa có tại cửa hàng đúng thời điểm, đúng số lượng, giá mua yêu cầu
 • Theo dõi các chỉ số vận hành đặt hàng để có giải pháp phù hợp, kịp thời
 • Phối hợp với Ngành hàng để giải quyết các vấn đề liên quan tới hàng hóa, giá, CTKM
 • Phối hợp với Kế toán để giải quyết các vấn đề liên quan tới giá, thanh toán cho NCC
 • Đề xuất với Quản lý trực tiếp các giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc

Xử lý hàng đổi trả:

 • Xử lý các yêu cầu đổi trả theo đúng quy trình

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Sử dụng thuần thục các công cụ, hệ thống đặt hàng
 • Tính toán logic
 • Kỹ năng Phân tích số liệu, ra quyết định dựa trên số liệu
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban
 • Tỉ mỉ, chi tiết
 • Linh hoạt trong xử lý tình huống
 • Khả năng sắp xếp công việc hợp lý, hiệu quả

*** Có laptop cá nhân ***

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển