KẾ TOÁN TRƯỞNG (Retail)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Retail)

Kingfoodmart đón chào bạn gia nhập vào đội ngũ, với vai trò KẾ TOÁN TRƯỞNG với công việc cụ thể như sau:

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, tổ chức và quản lý bộ máy kế toán phù hợp với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và nội bộ về kế toán và thuế.

I. Công tác kế toán - thuế:
- Xây dựng hệ thống kế toán (báo cáo, sổ sách, chứng từ) cho từng phần hành kế toán đảm bảo tính chính xác, hợp pháp và kịp thời, nhằm tuân thủ theo pháp luật về kế toán và thuế.
- Kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo số liệu kế toán phản ánh trung thực hợp lý và đẩy đủ tình hình tài chính của công ty
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và báo cáo khác theo quy định đúng kỳ (tháng, quý, năm) đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ, kế toán và thuế, cũng như các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của Trưởng BP và BGĐ.
- Xây dựng các quy trình, chính sách, chế tài liên quan đến vận hành một cách chặt chẽ đảm bảo tuân thủ theo pháp luật về kế toán và thuế, vừa giúp kiểm soát và tối ưu nguồn lực kinh tế của công ty, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro gian lận, tiêu cực gây thiệt hại thất thoát tài chính cho công ty
- Phối hợp với các phòng ban đảm bảo hiệu quả việc thực hiện quy trình quy định ban hành. Yêu cầu và có biện pháp đảm bảo các phòng ban nội bộ tuân thủ các quy định về kế toán và thuế. 6. Chịu trách nhiệm chính làm việc với bên thứ ba ( kiểm toán, thuế, ngân hàng, cục thống kê,...) 
- Chịu trách nhiệm chính về việc kê khai, quyết toán thuế và nộp thuế theo quy định thuế hiện hành.
- Chịu trách nhiệm chính về việc liên tục cập nhật những thay đổi về cách ghi nhận, chuẩn mực, quy định về thuế và kế toán cho phòng kế toán và công ty.
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng hóa, tài sản, thanh lý tài sản định kì theo quy định và khi có yêu cầu. 10. Kiểm tra các điều khoản về thanh toán, đối soát và thuế trong Hợp đồng mua bán/thuê đảm bảo quyền lợi đẩy đủ cho công ty; tư vấn khung tỉ lệ chiết khấu, ngày công nợ phù hợp với chi phí tài chính công ty. 
- Duyệt các đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng theo quy định nội bộ, kế toán và thuế.
- Tổ chức lưu trữ đầy đủ dữ liệu kế toán về chứng từ, sổ sách, báo cáo, hợp đồng, các hồ sơ kế toán, thuế (hard copy, soft copy) một cách khoa học và hiệu quả.

II. Công tác quản trị:
- Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị có đầy đủ thông tin với độ chính xác cao và kịp thời đáp ứng nhu cầu ra quyết định của BGĐ.
- Phân tích kết quả kinh doanh, tình hình sử dụng chi phí, hàng tồn kho, vòng quay vốn, công nợ, năng suất lao động, hao hụt/thất thoát để đưa ra các giải pháp tối ưu chi phí, tăng doanh thu, tăng hiệu suất, trình BGĐ xem xét.
- Xây dựng và thực hiện các biện pháp kiểm soát vận hành của bộ phận kế toán và các bộ phận trong công ty nhằm tối ưu chi phí, tăng tính hiệu quả. 
- Có kế hoạch thu chi, kiểm soát nguồn tiền phù hợp với vận hành và điều phối nguồn tiền kịp thời.

III. Công tác quản lý phòng ban:
- Xây dựng kế hoạch năm của bộ phận phụ trách bao gồm: kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động, kế hoạch nhân sự.
- Xây dựng các tiêu chí KPI đánh giá hiệu quả công việc của từng nhóm/từng nhân viên kế toán. 
- Phân công, quản lý, chỉ đạo và đào tạo công việc từng nhóm trong bộ phận kế toán đảm bảo hiệu suất làm việc cao của các kế toán viên trong cùng bộ phận, thông qua việc đo lường và đánh giá các tiêu chí KPI
- Đào tạo nhân viên kịp thời về những thay đổi trong ghi nhận kế toán và thuế theo pháp luật và quy định của công ty; hướng dẫn nghiệp vụ kế toán phát sinh và các phần mềm/công cụ liên quan kế toán cho các nhóm trong bộ phận kế toán.
- Tuyển dụng nhân sự kịp thời đáp ứng nhu cầu công việc, đảm bảo vận hành phòng kế toán hoạt động hiệu suất cao với mức chi phí tối ưu. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TBP, BGĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ
- Am hiểu về kế toán - thuế - luật
- Nhạy bén với số liệu, kỹ năng tập hợp, kiểm tra, đối chiếu và phân tích logic dữ liệu
- Kỹ năng làm việc trên hệ thống ERP
- Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban
- Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tuyển dụng, đào tạo nhân sự
- Khả năng quản lý team từ 15-20 nhân sự
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kỷ luật, chịu được áp lực cao trong công việc
*** Có laptop cá nhân ***

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển