Kế Toán Doanh Thu | Công Nợ Phải Thu (Fresher)

Kế Toán Doanh Thu | Công Nợ Phải Thu (Fresher)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đảm bảo ghi nhận doanh thu và các khoản liên quan đến doanh thu đúng - đủ - kịp thời theo quy định, thu hồi công nợ đúng hạn và giảm thiểu rủi ro không thu hồi được công nợ.

Doanh thu:

 • Đối soát doanh thu, thu tiền hàng ngày theo từng cửa hàng, ghi nhận số liệu trên hệ thống.
 • Đối chiếu số liệu giữa phân hệ AR (doanh thu, giảm trừ doanh thu, điểm, ...) và sổ kế toán, doanh thu giữa các hệ thống trước thời gian đóng kỳ hàng tháng.
 • Kiểm tra, xuất hóa đơn cho khách hàng theo quy định.
 • Cập nhật và có file theo dõi các thay đổi liên quan đến thuế GTGT đầu ra, thông tin khách hàng

Thu hồi công nợ:

 • Theo dõi công nợ phải thu, đối soát số liệu với các bên liên quan: ngân hàng, ví điện tử,… và thu hồi công nợ phải thu đúng hạn
 • Theo dõi, ghi nhận các khoản giảm trừ công nợ: voucher, tích điểm, chiết khấu, khuyến mãi,…; và các chi phí liên quan trực tiếp đến bán hàng (phí ship, phí cà thẻ POS,...)
 • Lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định hàng tháng
 • Gửi thư xác nhận công nợ các khoản phải thu định kỳ.
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về doanh thu, giảm trừ doanh thu, công nợ phải thu, ... khi có yêu cầu.
 • Xây dựng quy trình/hệ thống ghi nhận, đối soát doanh thu và quản lý công nợ phải thu

Báo cáo & Lưu trữ:

 • Lập báo cáo theo quy định đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Phối hợp với kế toán thuế: tổng hợp thuế GTGT đầu ra, báo cáo THSDHĐ hoàn thành báo cáo thuế đúng hạn.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, báo cáo tuổi nợ theo quy định và đúng kỳ (tháng, quý, năm).
 • Lập báo cáo doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu theo cửa hàng, ngành hàng, kênh bán theo quy định và đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lập danh mục và lưu giữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, đúng quy định.
 • Lưu trữ đầy đủ dữ liệu file mềm trên hệ thống của công ty.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính
 • Không yêu cầu kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo, hướng dẫn công việc 
 • Am hiểu quy định về kế toán - thuế
 • Kỹ năng đối chiếu, tổng hợp số liệu
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề, giao tiếp rõ ràng, phối hợp liên phòng ban
 • Kỹ năng làm việc trên hệ thống ERP là một lợi thế

** Có laptop cá nhân ** 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển