Kế Toán Thanh Toán | Payable Accountant (Retail)

Kế Toán Thanh Toán | Payable Accountant (Retail)

Team Kế toán Kingfoodmart đang tìm đồng đội: PAYABLE ACOUNTANT 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Đảm bảo thanh toán đúng (số tiền, thời hạn) và thu hồi chiết khấu đầy đủ và kịp thời, thông qua việc:

 • Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ bộ chứng từ thanh toán
 • Ghi nhận đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ mua hàng, trả hàng, chiết khấu ...
 • Thanh toán đầy đủ, chính xác, đúng hạn các nghiệp vụ mua hàng
 • Theo dõi công nợ và đối chiếu định kỳ (tháng, quý, năm)
 • Đối chiếu số liệu giữa phân hệ AP và sổ kế toán trước thời gian đóng kỳ hàng tháng
 • Phối hợp với kế toán thuế: tổng hợp thuế GTGT đầu vào đúng hạn
 • Lập báo cáo công nợ phải trả, báo cáo tuổi nợ đầy đủ chính xác đúng hạn
 • Tính chiết khấu và thu hồi các khoản giảm trừ đầy đủ, chính xác, đúng hạn
 • Theo dõi các khoản trả trước, đặt cọc để thu thập đủ bộ chứng từ thanh toán và tiến hành cấn trừ và thu hồi đúng hạn
 • Theo dõi các khoản trả hàng không đủ công nợ cấn trừ để thu hồi trong thời gian quy đinh
 • Lập danh mục và lưu trữ các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua hàng (bao gồm cả trả hàng, chiết khấu...)
 • Có danh mục và thực hiện quản lý, lưu trữ hợp đồng mua hàng
 • Xây dựng quy trình ghi nhận, đối soát công nợ phải trả
 • Gửi thư xác nhận công nợ các khoản phải trả định kỳ
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về công nợ phải thu, tuổi nợ, chiết khấu... khi có yêu cầu.
 • Cập nhật và có file theo dõi các thay đổi liên quan thông tin nhà cung cấp
 • Lập báo cáo theo quy định đúng kỳ (tháng, quý, năm)
 • Lưu trữ đầy đủ dữ liệu file mềm trên hệ thống của công ty
 • Làm việc với bên thứ ba (kiểm toán, thuế, ngân hàng...)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Am hiểu quy định về kế toán - thuế
 • Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh bán lẻ
 • Kỹ năng đối chiếu, tổng hợp số liệu
 • Kỹ năng làm việc trên hệ thống ERP
 • Kỹ năng nhận diện và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp rõ ràng, đàm phán hiệu quả, phối hợp liên phòng ban

** Có laptop cá nhân ** - ** Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay **

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển